سوزن نمونه برداری (Biopsy needle)

سوزن بیوپسی TSK ساخت ژاپن برای نمونه برداری از کبد، کلیه، پروستات، برس و ریه و نمونه برداری مغز استخوان برای اطفال و بزرگسال و آسپیره کردن و همچنین سوزن نشانه گذاری در تمامی سایزها و طول ها