سوزن آسپریشن

این سوزن برای آسپیره کردن بسیار مناسب است.از خصوصیت های بارز این سوزن قابلیت تنظیم سایز کردن از 6.5cm به پایین به اندازه مورد نیاز است.

نمایش یک نتیجه