سوزن نمونه برداری پروستات

از این سوزن در 2 نوع اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای نمونه برداری استفاده می گردد

نمایش یک نتیجه