سوزن نمونه برداری کلیه

از این سوزن در 2 نوع اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای نمونه برداری استفاده می گردد.

نمایش یک نتیجه