سوزن نمونه برداری مغز استخوان (Bone marrow)

این سوزن برای نمونه برداری مغز استحوان برای اطفال و بزگسالان مورد استفاده قرار می گیرد.این سوزن به دلیل دارا بودن کپچر، تیز بوزن و خوش دست بودن از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.