پوستی

پانچ بیوپسی Ribble بسیار تیز بوده و برای نمونه گیری از پوست بسیار مناسب می باشد

نمایش یک نتیجه